Hvem læser HF?

Hvem læser HF?

HF'ere kommer fra mange forskellige baggrunde: Nogle fra 9. og 10. klasse, nogle fra efterskole, andre har været ude og arbejde først. Alle har forskellige uddannelsesmål. Fælles er forskelligheden!

Hvad består en HF af?