2-årig HF

2-årig HF er en gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også bruge en HF-eksamen til at læse videre på universitetet.

Uddannelsen består bl.a. af obligatoriske fag og valgfag. Ved afslutningen af det første år skal du desuden vælge en særlig fagpakke, der er målrettet den type videregående uddannelse, du kunne tænke dig at læse videre på.

Fag og eksamen

HF-uddannelsen er sammensat af en række obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper, en fagpakke og mindst ét valgfag. Fagene på HF er orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som den 2-årige HF forbereder dig til. Det sker bl.a. gennem en række projekt- og praktikforløb.

> Få overblik over fag og struktur på HF

På HF får du ikke standpunktskarakterer. I stedet afslutter du alle fag med en eksamen. Det betyder, at der er både mundtlige og skriftlige eksamener i hvert skoleår.

Optagelse

Der gælder forskellige optagelseskrav til HF-uddannelsen afhængigt af, om du søger om optagelse efter 10. klasse, 9. klasse, eller hvis du er gået ud af skolen.

> Se de aktuelle adgangskrav på UddannelsesGuiden

Brug for mere information?

Du er altid velkommen til at kontakte det HF-uddannelsessted, som du er interesseret i, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om dine muligheder for at læse på den 2-årige HF.

> Kontakt

2 HF kursister